Layout : Collage image and heading with text
eventyrslot 780x438

Rolleleg se min dukke ...

Når man leger med dukker, leger man med sit eget indre. De temaer som gør sig gældende i barnets liv; må jeg være med, får andre mere end mig osv. kan bearbejdes i legen, hvor barnet kan være i kontrol. Legen rummer potentielt mulighed for at give barnet en følelse af mestring, og for at styrke barnets selvforståelse.

Product list