Kurv 0 x

Bæredygtig produktion

Vi producerer alt vores trælegetøj i vores fælles vietnamesisk-danske produktionsselskab DENCwood CO. Ltd. Det gør vi fordi vores legetøj er meget arbejdskrævende og dermed også dyrt at fremstille. Vi har valgt at være tilstede i et lavindkomstland med en stor grad af engagement direkte på fabrikken og dermed også med direkte påvirkning af klimabelastning, arbejdsmiljø og arbejdstagerrettigheder.

Klima

Hvordan kan det være forsvarligt at fælde træer til produktion af legetøj, når træer faktisk optager og lagrer co2 fra luften, og på den måde er en vigtig gevinst for klimaet?

Det er det heller ikke nødvendigvis, men træ er et af de mest klima- og miljøvenlige råstoffer der findes i øjeblikket. Dog kræver det at produktionen er bæredygtig.

Bæredygtig produktion betyder at der stilles særlige krav til skovdriften. Vi kan ikke bare plante hurtigt-voksende træer og fælde dem, det vil ikke give nogen klimagevinst (det vil være stort set neutralt). Det kræver en ældre skov, med en blanding af gamle og nye træer, for at der er en klimagevinst. Derudover skal der være mange forskellige træer, og skoven skal forøges og holdes sund.

Træ fra en bæredygtig produktion, er et råstof man kan bruge med god samvittighed overfor klimaet. Når det derudover bliver brugt til et langtidsholdbart produkt som vores legetøj, så er der en varig binding af co2.

Udover at vores træ er fra en bæredygtig skovdrift, er vi involveret i et skovrejsningsprojekt i Nordvietnam gennem organisationen; Grow for it. Det er en non-profit organisation, som samtidig med at de står for bæredygtig produktion, også hjælper med at sikre skovbøndernes interesser. Eksempelvis ydes der mikrolån, så skovbønderne kan investere i beplantning. Det er med til at sikre at træerne får en lang levetid, fordi bønderne ikke af økonomiske årsager bliver tvunget til at fælde træerne hurtigt.

Vi har været med til at udvælge nogle af de træsorter der er plantede i projekterne ud fra at vi når træerne er fuldt udvoksede selv skal kunne bruge træet i vores legetøjsproduktion til varig binding af CO2 i langtidsholdbart legetøj.)

Miljø

Vores fabrik i Vietnam overholder selvfølgelig alle de gældende miljøstandarder, men derudover har fabrikkens ejer en omtanke for miljø og mennesker, som rækker langt ud over regler og regulativer. Han gør hele tiden hvad der er muligt for at forbedre vilkårene på fabrikken. Både for medarbejderne og for miljøet. Der er en stor tilfredsstillelse for os at kunne medvirke til den udvikling.

Et af de nyeste tiltag er etableringen af et solcelleanlæg. Vi har dækket hele taget på produktionshallen med solceller, så fabrikken er selvforsynende med strøm, og endda leverer overskudsstrøm ud i det vietnamesiske el-net. I et land som Vietnam giver det rigtig god mening at bruge energien fra solen, da antallet af solskinstimer er meget jævnt – og højt.

Spildevand er ofte et problem når man har med produktion at gøre. Hos os renser vi vores spildevand og genbruger det til blandt andet toiletskyl og vanding i frugthaven. Derudover genbruges vandet til overrisling af taget i produktionshallen, hvilket hjælper til naturligt at sænke temperaturen.

Når man producerer i et land som Vietnam, med temperaturer og luftfugtighed der er så forskellig fra Danmark, er man nødt til at tage højde for det i processen. Det er nødvendigt at træet er helt tørt inden det forarbejdes, ellers udvider træet sig i alle mulige forskellige retninger, når det kommer til Danmark. Det ser ikke så pænt ud. Fordelen ved at vi har vores eget trætørringsanlæg er, at vi også kan styre ressourceforbruget så vi både undgår spild og undgår at brugbart træ anvendes til brændsel. Derfor opvarmes ovntørringsanlægget med de små træstykker der bliver skåret fra i produktionen.

Sideløbende har vi også mange overvejelser omkring brug af maling. Selvfølgelig er vores maling giftfri og overholder alle gældende regler på området, men vi eksperimenterer også med at designe vores produkter, så de er uden maling eller kun er delvist bemalet. Vi undersøger også effekten af brug af forskellige naturlige olier. Træ er jo heldigvis genialt i den forbindelse, fordi træsorterne er så forskellige i farve og udtryk.

Vi leverer alt vores legetøj i brune genbrugs papkasser, med plasticpose og beskyttelsesskum omkring produkterne. -Det er nemt at sortere. Når vi leverer til institutioner, tager Eva og Mads ofte emballagen med retur så vi kan kildesortere og indlevere det korrekt til videre genbrug.

Arbejdsmiljø

I 2018 flyttede Mr. Dung sin produktion til en større fabrik. Længst væk fra produktionshallen på den store grund plantede han i den forbindelse en frugthave med en dam, og etablerede en swimmingpool. Her har både medarbejderne og han selv et rart og stille sted at mødes i pauserne og ved arbejdsdagens begyndelse og afslutning.

Generelt bliver der gjort meget for at medarbejderne har det godt. Det er svært for os i Danmark at forestille os, hvilken betydning det har at temperaturen i produktionshallen bliver sænket. Hvis du tænker på den varmeste sommerdag du kan huske, og så forestille dig at lave halvhårdt manuelt arbejde, så er det nogenlunde de vilkår vi prøver bedre.

Så vidt det er muligt arbejder vi på at sænke temperaturen i produktionshallen på en naturlig måde, i stedet for store miljøbelastende airconditionanlæg. Det sker eksempelvis ved varmereflekterende bemaling på bygningerne og med kølende overrisling af taget. Desuden er alle indgangspartier beplantet med grønne slyngplanter, hvilket har en forbløffende effekt.

Indtil videre er det lykkedes at sænke temperaturen i produktionshallen med to grader. Det betyder meget for den enkelte medarbejders arbejdsdag. Der vil også fremover være fokus på at forbedre hvor det er muligt, så fabrikken fortsat kan være et rart sted at opholde sig.

Udover de praktiske foranstaltninger er der også fokus på arbejdsvilkårene. International Labour Organization (ILO) har fastsat nogle internationale arbejdsmiljøstandarder, som vi selvfølgelig overholder. Derudover er alle medarbejdere fagligt organiseret, hvilket påskønnes og opmuntres af fabrikken.

Vi prøver at tænke arbejdsmiljø og medarbejdernes vilkår ind i den dagligdag vi har på fabrikken. Vi arbejder konstant for at forbedre arbejdsmiljøet eksempelvis ved at udskifte gamle maskiner til moderne maskiner med større sikkerhed og mindre støj. Vi ændrer løbende produktionsmetoder, og har arbejdsturnus på visse opgaver, så medarbejderne ikke vedvarende bliver udsat for støj eller støvbelastning.

Men det støver at arbejde i træ, det er ikke til at komme udenom. Selvom der er centrale sug på alle maskiner, der fjerner støv og høvlspåner, så er der stadig nogle meget små partikler tilbage i luften. Derfor er der nu installeret et luftcirkulationsanlæg med mikropartikelfiltrering, så også de mindste støvpartikler bliver filtreret ud af luften. Det hjælper til at skabe et bedre indeklima og mere støvfrit produktionsmiljø hvor det er rart at opholde sig.

Fabrikken har også et socialt fokus og arrangerer blandt andet en årlig 3 dages udflugt for medarbejderne og deres familier. Typisk går turen til havet, og når vi taler Vietnam, så er det altså misundelsesværdigt, klart, blåt vand og smukke strande vi taler om.

Fabrikken afholder også forskellige højtidsfester, og medarbejderklubben står for karaoke arrangementer, fodholdturneringer og lignende.

Når man har valgt at lægge sin produktion i Asien, så er det rart at vide at forholdene er i orden. Et samarbejde med Mr. Dung gør at vi kan sove trygt om natten. Vi ved at han har hjertet på rette sted og arbejder med en ordentlighed som opfylder alle vores ønsker.